Formulář pro řešení případného přeplatku či nedoplatku

Jméno, příjmení / Obchodní název: *
Datum narození / IČO: *
Trvalé bydliště / Sídlo: *
Adresa doručování tiskovin: *
Variabilní symbol / spojovací číslo SIPO: *
Jedná se o: *
- nedoplatek
- přeplatek
V částce: *
------------------------------
V případě, že se jedná o nedoplatek, obdržíte od vydavatele předpis k úhradě nedoplatku.
V případě, že se jedná o přeplatek, vyberte prosím jednu z nabízených možností:
Vrácení finanční částky *
- nepožaduji a souhlasím s použitím přeplatku na podporu charitativních projektů v Horáckých novinách
- požaduji vrácení finanční částky převodem na účet
vrácení finanční částky - převodem na účet č.