Plátce - jméno *
Plátce - příjmení *
bydliště - ulice a číslo *
bydliště - obec *
bydliště - PSČ *
pouze číslo bez mezer
škola - organizace
(nepovinné)
počet předplacených výtisků *
počet předplacených výtisků od každého čísla
e-mail předplatitele *